بازدید مقامات استانی از شرکت آذین پلاست آپادانا بوشهر

به گزارش واحد روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر؛ ظهر سه شنبه 8 مهر سال 1399 حسین نامور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و سید حسین حسینی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از شرکت آذین پلاست آپادانا بوشهر بازدید نمودند. در این بازدید که به منظور بررسی مسائل و مشکلات و رفع […]